Quy định về việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Dây chuyền công nghệ là hệ thống các thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp đặt theo sơ đồ, quy trình công nghệ bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất sản phẩm.

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN quy định về điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả phụ tùng, linh kiện, bộ phận thay thế.

Dây chuyền công nghệ là hệ thống các thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp đặt theo sơ đồ, quy trình công nghệ bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất sản phẩm.

Về nguyên tắc, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành về nhập khẩu hàng hóa. Khuyến khích các dianh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, công nghệ cao, trình độ công nghệ tiên tiến.

Điều kiện chung để máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được nhập khẩu:

- Không thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do các bộ, ngành ban hành theo quy định tại i) Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; ii) Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP nói trên; Thông tư số 11/2012/TT-BTTTTngày 17 tháng 7 năm 2012 quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Đối với máy móc, thiết bị, cần đáp ứng thêm 02 điều kiện về thời gian sử dụng (không quá 5 năm) và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu (từ 80% trở lên).

Đối với dây chuyền công nghệ: ngoài điều kiện chung, điều kiện về thời gian và chất lượng như đối với máy móc, thiết bị, cần đáp ứng thêm 03 điều kiện: 1) việc sử dụng phải được nêu trong hồ sơ dự án đầu tư đã nộp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành; được giám định chất lượng tại nước xuất khẩu trước khi tháo dỡ, đóng gói nhập khẩu.

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp nhập khẩu phải gửi tới cơ quan hải quan các tài liệu sau:

- Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất.

- Chứng thư giám định chất lượng do tổ chức giám định đủ điều kiện cấp.

- Thuyết minh dự án đầu tư đã nộp tại cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng). Dây chuyền công nghệ thuộc diện quản lý của Bộ nào thì còn phải có văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ đó.

Thông tư quy định cụ thể về việc chỉ định tổ chức giám định chất lượng máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ, chứng thư giám định, kiểm tra, xử lý vi phạm…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2014 (Phong Lâm).
SẢN PHẨM TỪ NHỰA
Video
hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
08.6282.1222
Hotline
0981.643.228
Đang online 1
Hôm qua 6
Hôm nay 5
Tổng cộng 3431